Auktorisation

Lyttkens & Partners är auktoriserat av HRK, detta är beviljat av HRK:s styrelse efter granskning och godkännande av HRK:s Metodnämnd.

Vi är auktoriserade inom rekrytering, utveckling och avveckling dvs samtliga tre områden som kan auktoriseras.

Auktorisation ska medverka till att kunden ska känna sig trygg med att det anlitade företaget håller god kvalitet i utförda uppdrag, har en stabil ekonomi och därmed uthållighet att genomföra uppdraget. Det auktoriserade företagen är väl etablerat på marknaden och har arbetat i sina respektive områden många år. De följer de etiska krav som HRK satt upp såväl vad gäller kontakten med kunden som i sitt uppträdande mot kandidaterna.

Auktorisationen ger de som köper HR-tjänster en möjlighet att välja en seriös konsult som är granskad och arbetar med vetenskapliga metoder.

www.hrk.org