Vi finns där när det gäller.

Rekrytering

Karriärutveckling

Chefsutveckling

Outplacement

Lyttkens & Partners finns där för dig. I Uppsala, Stockholm och online.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

TJÄNSTEUTBUD

Från rekrytering till outplacement

Lyttkens & Partners har stöttat människor, företag och organisationer i över 27 år, med återkommande förtroende.

Rekrytering

Lyttkens & Partners hjälper till med rekrytering, tester, second opinion, djupintervjuer eller hela processer.

När kandidaten ska vara rätt för er och ni rätt för kandidaten.

+

Rekrytering

Vi på Lyttkens & Partners har omfattande erfarenhet av rekrytering, vad det innebär i praktiken att vara den som verkligen passar i en roll, med ett ansvar och mandat, förväntningar och förhållningssätt, i kulturen på arbetsplatser och i relation till andra. Kandidaten ska väljas men också välja. Kandidaten ska passa er och ni kandidaten.


Det kan vara svårt att rekrytera men också utmanande, ansvarsfull och roligt. Ibland är det effektivast och bäst att som arbetsgivare göra allt själv, ibland att komplettera med en blick utifrån, ibland att lägga ut delar i processen, ibland att lägga ut hela processen. Oavsett hur ni vill lägga upp det så när ni behöver oss, så vill vi ge er vårt bästa!


Vi gör inga massrekryteringar, vi har inte löpande band, vi fokuserar och gör just din rekrytering i Uppsala och Stockholm på det sätt som passar dig och din verksamhet bäst. Vi samarbetar med dig, vi interagerar. Vi är angelägna om att er nya kollega ska trivas just hos er och vara med och bida till er gemensamma framgång! Vi är angelägna om att det är en kollega som ni trivs med och som representerar er! Kontakta mig för mer information.

Hel process:

  • Från kravprofil till mål

Delar i process:

  • Feed back på annonstext
  • Second opinion, djupintervju
  • Personlighetstest, ledarprofil, säljprofil, resurs- och färdighetstester som är vetenskapliga och väl beprövade
  • Referenstagning
  • Bollplank löpande under processens gångExecutive Search

  • Hela processen eller delar i processen

Styrelserekrytering

Att få in rätt personer till företagets styrelse är avgörande för att företaget ska utvecklas på det sätt ägarna vill. Vi har en strukturerad process för styrelserekrytering för att nå ert mål.


Lyttkens & Partners genomför styrelserekryteringar till:

  • Hela styrelser
  • Delar av styrelser
  • Ordförande och ledamöter

Det är företagets behov och vart företaget vill som avgör vilka kompetenser och egenskaper som styrelsen behöver ha. Vi säkerställer att det är rätt personer som ni kan välja in.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Chefsstöd

Chefsstöd, chefshandledning, och utveckling.

Support, bollplank och rådgivning till vd.

+

Stöd från gruppchef till vd

Stöd, rådgivning, support och bollplank. Vare sig det gäller dig själv i din roll, ditt uppdrag eller en kombination av de båda. Support och en möjlighet att reflektera, fördjupa, överväga, förstå och skapa en plan. Bygga energi, motivation och handlingskraft. Vi vet att du har ett stort ansvar, många uppgifter, höga förväntningar på dig och litet eller inget utrymme för misstag. Vi vet också att du har hög ambition och en vilja till utveckling!


Utmaningar finns hela tiden. Dessa behöver formuleras, betraktas, reflekteras. Erfarenheter byggs varje dag. Dessa behöver kopplas ihop, få mening, få sammanhang, bli till kunskap och förståelse. Det är spännande och krävande att utvecklas och det är bara du som kan få det att hända. Att ta hjälp för att utvecklas är att ta ansvar.


I tillvaron som chef går det fort, problem uppstår och att hitta lösningar i farten blir till en vana. Att lära och utvecklas förutsätter att man stannar upp då och då. Vi finns där och kan lyssna, bolla, fördjupa.


Ibland är problem återkommande eller står kvar. Då vill vi ge dig verktyg och förhållningssätt att komma vidare. Vi förstår att du inte gillar att vare sig upprepa eller stå still.


Vi vill att förändring går så snabbt den kan. Därför är omfattningen olika, för människor är olika. Så vare sig det handlar om ett par tre samtal eller återkommande samtal under en viss period finns vi där. Vi vill bidra allt vi kan för att du ska fortsätta bidra där du är.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Mentor företagare

Rådgivning till nya och etablerade företagare.

+

Rådgivning och support till egenföretagare

Med vår erfarenhet av ett stort antal företagare i idéfas, uppstart, tillväxt, kapitalanskaffningsfas, utveckling, förändring, omställning och nytändning eller annat i vardagen som företagare, kan vi bistå som bollplank, ge råd, kunskapsöverföra, diskutera alternativa handlingsvägar och utmana. Vi vet vilken stor betydelse du som egenföretagare har för samhället och näringslivet, vi vet också hur kul, ensamt, engagerande, tufft det kan vara. Vi vill att du ska lyckas!

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Vägledning

Vägledning, karriärutveckling.

+

Karriärvägledning

Att komma vidare, men inte veta vart. Eller hur. Pusselbitarna är ofta många. Ambition, karriärstil, värderingar, livsstil, ekonomi, kompetenser- formella och förvärvade etc. Det kan vara bra att vara två när bitarna ska synas och värderas. Kanske har du fastnat, kanske behöver du tänka om, tänka nytt. Samtalen följer en modell där vi stegvis går framåt. Samtidigt kan vi vara innovativa och anpassa oss efter just dina behov.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Samtalsstöd

Samtalen för att öka förutsättningar att hantera situationer.

+

Vägledande samtal

Samtal för att öka förutsättningar att hantera situationer. Det kan t ex handla om förändringar, hantera nya förutsättningar, förhållningssätt, vägval i yrkeslivet, framtidsfrågor, utveckla kommunikationen, karriärfrågor. Ja, allt där ett bollplank, rådgivare, en engagerad och erfaren vägledare i yrkeslivets möjligheter, fallgropar och potential kan ge dig sikte på vägen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Utveckling

Utveckling av grupp, chef och medarbetare.

+

Skräddarsydda utvecklingsinsatser för dig och din grupp.

När det finns behov av utveckling för individer och grupper erbjuder vi för dig anpassade insatser. Det kan handla om att få förståelse för ungas förväntningar och fungerande i arbetslivet, att leda på distans, svåra samtal, vad förväntas av ledare i morgon och en mängd andra teman som bygger på vårt beteende i arbetslivet. Kontakta oss för dialog.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Utredning

När det krävs en utredning eller utvärdering.

+

Ibland krävs det en omfattande utredning eller utvärdering

Vi har den erfarenhet som krävs för att utföra komplexa utredningar och utvärderingar för företag, myndigheter och organisationer, med goda resultat.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!