Vi finns där när det gäller.

Rekrytering

Karriärutveckling

Chefsutveckling

Outplacement

Lyttkens & Partners finns där för dig. I Uppsala, Stockholm och online.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

TJÄNSTEUTBUD

Från rekrytering till outplacement

Lyttkens & Partners har stöttat människor, företag och organisationer i över 26 år, med återkommande förtroende.

Rekrytering

Lyttkens & Partners hjälper till med rekrytering, tester, second opinion, djupintervjuer eller hela processer.

När kandidaten ska vara rätt för er och ni rätt för kandidaten.

+

Rekrytering

Vi på Lyttkens & Partners har omfattande erfarenhet av rekrytering, vad det innebär i praktiken att vara den som verkligen passar i en roll, med ett ansvar och mandat, förväntningar och förhållningssätt, i kulturen på arbetsplatser och i relation till andra. Kandidaten ska väljas men också välja. Kandidaten ska passa er och ni kandidaten.


Det kan vara svårt att rekrytera men också utmanande, ansvarsfull och roligt. Ibland är det effektivast och bäst att som arbetsgivare göra allt själv, ibland att komplettera med en blick utifrån, ibland att lägga ut delar i processen, ibland att lägga ut hela processen. Oavsett hur ni vill lägga upp det så när ni behöver oss, så vill vi ge er vårt bästa!


Vi gör inga massrekryteringar, vi har inte löpande band, vi fokuserar och gör just din rekrytering i Uppsala och Stockholm på det sätt som passar dig och din verksamhet bäst. Vi samarbetar med dig, vi interagerar. Vi är angelägna om att er nya kollega ska trivas just hos er och vara med och bida till er gemensamma framgång! Vi är angelägna om att det är en kollega som ni trivs med och som representerar er! Kontakta mig för mer information.

Hel process:

 • Från kravprofil till mål

Delar i process:

 • Feed back på annonstext
 • Second opinion, djupintervju
 • Personlighetstest, ledarprofil, säljprofil, resurs- och färdighetstester som är vetenskapliga och väl beprövade
 • Referenstagning
 • Bollplank löpande under processens gångExecutive Search

 • Hela processen eller delar i processen

Styrelserekrytering

Att få in rätt personer till företagets styrelse är avgörande för att företaget ska utvecklas på det sätt ägarna vill. Vi har en strukturerad process för styrelserekrytering för att nå ert mål.


Lyttkens & Partners genomför styrelserekryteringar till:

 • Hela styrelser
 • Delar av styrelser
 • Ordförande och ledamöter

Det är företagets behov och vart företaget vill som avgör vilka kompetenser och egenskaper som styrelsen behöver ha. Vi säkerställer att det är rätt personer som ni kan välja in.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Chefsstöd

Chefsstöd, chefshandledning, och utveckling.

Support, bollplank och rådgivning till vd.

+

Stöd från gruppchef till vd

Stöd, rådgivning, support och bollplank. Vare sig det gäller dig själv i din roll, ditt uppdrag eller en kombination av de båda. Support och en möjlighet att reflektera, fördjupa, överväga, förstå och skapa en plan. Bygga energi, motivation och handlingskraft. Vi vet att du har ett stort ansvar, många uppgifter, höga förväntningar på dig och litet eller inget utrymme för misstag. Vi vet också att du har hög ambition och en vilja till utveckling!


Utmaningar finns hela tiden. Dessa behöver formuleras, betraktas, reflekteras. Erfarenheter byggs varje dag. Dessa behöver kopplas ihop, få mening, få sammanhang, bli till kunskap och förståelse. Det är spännande och krävande att utvecklas och det är bara du som kan få det att hända. Att ta hjälp för att utvecklas är att ta ansvar.


I tillvaron som chef går det fort, problem uppstår och att hitta lösningar i farten blir till en vana. Att lära och utvecklas förutsätter att man stannar upp då och då. Vi finns där och kan lyssna, bolla, fördjupa.


Ibland är problem återkommande eller står kvar. Då vill vi ge dig verktyg och förhållningssätt att komma vidare. Vi förstår att du inte gillar att vare sig upprepa eller stå still.


Vi vill att förändring går så snabbt den kan. Därför är omfattningen olika, för människor är olika. Så vare sig det handlar om ett par tre samtal eller återkommande samtal under en viss period finns vi där. Vi vill bidra allt vi kan för att du ska fortsätta bidra där du är.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Mentor företagare

Rådgivning till nya och etablerade företagare.

+

Rådgivning och support till egenföretagare

Med vår erfarenhet av ett stort antal företagare i idéfas, uppstart, tillväxt, kapitalanskaffningsfas, utveckling, förändring, omställning och nytändning eller annat i vardagen som företagare, kan vi bistå som bollplank, ge råd, kunskapsöverföra, diskutera alternativa handlingsvägar och utmana. Vi vet vilken stor betydelse du som egenföretagare har för samhället och näringslivet, vi vet också hur kul, ensamt, engagerande, tufft det kan vara. Vi vill att du ska lyckas!

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Vägledning

Vägledning, karriärutveckling.

+

Karriärvägledning

Att komma vidare, men inte veta vart. Eller hur. Pusselbitarna är ofta många. Ambition, karriärstil, värderingar, livsstil, ekonomi, kompetenser- formella och förvärvade etc. Det kan vara bra att vara två när bitarna ska synas och värderas. Kanske har du fastnat, kanske behöver du tänka om, tänka nytt. Samtalen följer en modell där vi stegvis går framåt. Samtidigt kan vi vara innovativa och anpassa oss efter just dina behov.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Samtalsstöd

Samtalen för att öka förutsättningar att hantera situationer.

+

Vägledande samtal

Samtal för att öka förutsättningar att hantera situationer. Det kan t ex handla om förändringar, hantera nya förutsättningar, förhållningssätt, vägval i yrkeslivet, framtidsfrågor, utveckla kommunikationen, karriärfrågor. Ja, allt där ett bollplank, rådgivare, en engagerad och erfaren vägledare i yrkeslivets möjligheter, fallgropar och potential kan ge dig sikte på vägen.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Utveckling

Utveckling av grupp, chef och medarbetare.

+

Skräddarsydda utvecklingsinsatser för dig och din grupp.

När det finns behov av utveckling för individer och grupper erbjuder vi för dig anpassade insatser. Det kan handla om att få förståelse för ungas förväntningar och fungerande i arbetslivet, att leda på distans, svåra samtal, vad förväntas av ledare i morgon och en mängd andra teman som bygger på vårt beteende i arbetslivet. Kontakta oss för dialog.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Utredning

När det krävs en utredning eller utvärdering.

+

Ibland krävs det en omfattande utredning eller utvärdering

Vi har den erfarenhet som krävs för att utföra komplexa utredningar och utvärderingar för företag, myndigheter och organisationer, med goda resultat.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

Outplacement

Outplacement för medarbetare, chef, executive. Karriärvägledning, coachning, rådgivning till nytt jobb eller start av eget företag.

+

Outplacement

Vi vet hur outplacement går till, att ta sig från en anställning till en annan. Eller starta företag. Vi har en lång och djup erfarenhet av outplacement som vi gärna delar med oss av.


På olika sätt är vi engagerade i näringslivet och deltar i utvecklingen av den. Vår kunskap och lyhördhet för var och vad som sker vill vi ska vara till nytta vid förflyttning på arbetsmarknaden.


Programmet är en professionell och strukturerad process där målet kan vara en ny anställning eller att bli företagare. Det viktigaste för oss, näringslivet och samhället är att kunskapen tas tillvara. 97% når sitt mål och 3% vet hur, har en plan och når efter avslutat program sitt mål.


Vi har program för alla, medarbetare, chefer, specialister och executive. Program i olika omfattning utifrån behov.


Outplacement för kandidaten

 • Stöd i det som sker med en person i omställningssituationen och andra frågor som hör till egenupplevelsen i processen för ökad självkännedom och omvandling av upplevelsen till kunskap som stödjer vidareutveckling.
 • Stöd i att fokusera på framtiden och skapa sig en handlingsplan framåt i yrkeslivet.
 • Ger möjligheten att göra överväganden i arbetslivet och se över alternativ, yrkesroller och utvecklingsmöjligheter.
 • Stärker förmågan att kommunicera om sig själv i relation till ny potentiell arbetsgivare/uppdragsgivare.
 • Skapar en struktur och aktivitetsplan för arbetssökningsprocessen.
 • Marknadskommunikationsplan för jobbsökande.
 • Moderna, effektiva och profilerade ansökningshandlingar, CV och personligt brev.
 • Kunskap om sökvägar, hur de fungerar och vad som passar i processen.
 • Förberedd inför telefonintervjuer.
 • Att hantera intervjusituationer på ett framgångsrikt sätt.
 • Förståelse för hur sociala medier fungerar vid jobbsök och hur profilering görs där.
 • Kunskap om trender, förändringar och prognoser för arbetsmarknaden och framtidens organisationer som är av intresse för kandidaten för bästa matchning och framtida utveckling.
 • Når målet.

Outplacement för arbetsgivaren

 • Ett aktivt och praktiskt utbildnings- och träningsprogram när arbetsgivaren vill ta ansvar och ge de bästa förutsättningarna och säkra en professionellt och strukturerad process framåt när en medarbetare, chef, specialist eller executive lämnar organisationen. Ge förutsättningar att så snabbt, etiskt och hållbart som möjligt komma vidare i ny karriär.
 • Att företaget kan ägna sig åt den kvarvarande organisationen och att den som lämnar snabbt fokuserar framåt
 • Varumärkesvård både internt och externt genom ansvarstagande och aktiv support genom aktiv handling framåt.
Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

Hej!

Behöver du en samarbetspartner med stark lokal förankring i Uppsala och Stockholm. Vi är väl etablerade och får återkommande förtroende. Vi har en bred bas av kunder och välkomnar dig som redan ingår i vårt kontaktnät av kunder och dig som vill veta mer. Välkommen!


Ann-Kristin Lyttkens

VD och grundare

LYTTKENS & PARTNERS

Därför ska du välja oss

Med förståelse för människor, näringsliv, beteenden och affärer möter vi våra uppdrag med erfarenhet och engagemang.

01

Erfarenhet

Ann-Kristin Lyttkens startade Lyttkens & Partners 1996 för att ge högkvalitativt stöd till människor, företag och organisationer i rörelse med tydlig koppling till arbetslivets- och näringslivets förutsättningar. Sedan dess har vi framgångsrikt utbildat, coachat, gett support och råd till företag och människor i utveckling och förändring.

02

Personligt engagemang

Vi är personliga och intresserade av din verklighet och just dina behov. Våra konsulter har mångårig erfarenhet, relevant akademisk examen, har haft eget personalansvar och omfattas av en stark vilja och ambition inom våra tjänsteområden.

03

Rikt förgrenat nätverk

Vår långa och breda erfarenhet har gett oss ett rikt förgrenat nätverk ute i näringslivet. Vi är aktiva i näringslivet och deltar i många sammanhang för att ständigt hålla oss aktuella med det som sker, trender och framtid.

04

Dedikerade att erbjuda högkvalitativt stöd

Vi erbjuder konsultinsatser till människor, företag och organisationer, alltid med utgångspunkt från ert behov och mål. I vårt arbete förenar vi kunskap om näringslivet, beteendevetenskap, utvecklings- och förändringskunskap. Vi har energin, viljan och förmågan att förflytta och nå fram. Vi är uppriktigt intresserade av dig och din verklighet. Vår flexibla, nyfikna och kunskapsintensiva företagskultur ställer krav på oss till gagn för dig.

KUNDER

Några av våra nöjda kunder

Anlita oss och bli en nöjd kund, du också.

Lyttkens kund
Lyttkens kund - industrivärden

VISA FLER
Lyttkens kund
Lyttkens kund
Lyttkens kund
Kunder
Lyttkens kund
Lyttkens kund
Lyttkens kund
Lyttkens kund
Lyttkens kunder - Uppsala Universitet
Lyttkens kund
Lyttkens kund
lyttkens kund
Lyttkens kund
Lyttkens kund
Lyttkens kund
Lyttkens Kund

REFERENSER

Vad säger våra kunder?