Business coach

Business coach

Rådgivning och support till VD

Stöd, rådgivning, support och bollplank. Vare sig det gäller dig själv i din roll, ditt uppdrag eller en kombination av de båda. Support och en möjlighet att reflektera, fördjupa, överväga, förstå och skapa en plan. Bygga energi, motivation och handlingskraft. Vi vet att du har ett stort ansvar, många uppgifter, höga förväntningar på dig och litet eller inget utrymme för misstag. Vi vet också att du har hög ambition och en vilja till utveckling!

Rådgivning och support till egenföretagare

Med vår erfarenhet av ett stort antal företagare i idéfas, uppstart, tillväxt, kapitalanskaffningsfas, utveckling, förändring, omställning och nytändning eller annat i vardagen som företagare, kan vi bistå som bollplank, ge råd, kunskapsöverföra, diskutera alternativa handlingsvägar och utmana. Vi vet vilken stor betydelse du som egenföretagare har för samhället och näringslivet, vi vet också hur kul, ensamt, engagerande, tufft det kan vara. Vi vill att du ska lyckas!