Outplacement

Outplacement Uppsala

Outplacement för medarbetare, chef, executive. Karriärvägledning, coachning, rådgivning till nytt jobb eller start av eget företag. I Uppsala och Stockholm.

Vi vet hur det är och hur det går till att ta sig från en anställning till en annan. Eller starta företag. Vi har en lång och djup erfarenhet som vi gärna delar med oss av.

På olika sätt är vi engagerade i näringslivet och deltar i utvecklingen av den. Vår kunskap och lyhördhet för var och vad som sker vill vi ska vara till nytta vid förflyttning på arbetsmarknaden.

Programmet är en professionell och strukturerad process där målet kan vara en ny anställning eller att bli företagare. Det viktigaste för oss, näringslivet och samhället är att kunskapen tas tillvara. 97% når sitt mål och 3% vet hur, har en plan och når efter avslutat program sitt mål.

Vi har program för alla, medarbetare, chefer, specialister och executive. Program i olika omfattning utifrån behov.

För kandidaten

 • Stöd i det som sker med en person i omställningssituationen och andra frågor som hör till egenupplevelsen i processen för ökad självkännedom och omvandling av upplevelsen till kunskap som stödjer vidareutveckling.
 • Stöd i att fokusera på framtiden och skapa sig en handlingsplan framåt i yrkeslivet.
 • Ger möjligheten att göra överväganden i arbetslivet och se över alternativ, yrkesroller och utvecklingsmöjligheter.
 • Stärker förmågan att kommunicera om sig själv i relation till ny potentiell arbetsgivare/uppdragsgivare.
 • Skapar en struktur och aktivitetsplan för arbetssökningsprocessen.
 • Marknadskommunikationsplan för jobbsökande.
 • Moderna, effektiva och profilerade ansökningshandlingar, CV och personligt brev.
 • Kunskap om sökvägar, hur de fungerar och vad som passar i processen.
 • Förberedd inför telefonintervjuer.
 • Att hantera intervjusituationer på ett framgångsrikt sätt.
 • Förståelse för hur sociala medier fungerar vid jobbsök och hur profilering görs där.
 • Kunskap om trender, förändringar och prognoser för arbetsmarknaden och framtidens organisationer som är av intresse för kandidaten för bästa matchning och framtida utveckling.
 • Når målet.

För arbetsgivaren

 • Ett aktivt och praktiskt utbildnings- och träningsprogram när arbetsgivaren vill ta ansvar och ge de bästa förutsättningarna och säkra en professionellt och strukturerad process framåt när en medarbetare, chef, specialist eller executive lämnar organisationen. Ge förutsättningar att så snabbt, etiskt och hållbart som möjligt komma vidare i ny karriär.
 • Att företaget kan ägna sig åt den kvarvarande organisationen och att den som lämnar snabbt fokuserar framåt
 • Varumärkesvård både internt och externt genom ansvarstagande och aktiv support genom aktiv handling framåt.