Utveckling Uppsala Stockholm

Utveckling Uppsala Stockholm - Personalutveckling

Chefssamtal

Utmaningar finns hela tiden. Dessa behöver formuleras, betraktas, reflekteras. Erfarenheter byggs varje dag. Dessa behöver kopplas ihop, få mening, få sammanhang, bli till kunskap och förståelse. Det är spännande och krävande att utvecklas och det är bara du som kan få det att hända. Att ta hjälp för att utvecklas är att ta ansvar.

I tillvaron som chef går det fort, problem uppstår och att hitta lösningar i farten blir till en vana. Att lära och utvecklas förutsätter att man stannar upp då och då. Vi finns där och kan lyssna, bolla, fördjupa.

Ibland är problem återkommande eller står kvar. Då vill vi ge dig verktyg och förhållningssätt att komma vidare. Vi förstår att du inte gillar att vare sig upprepa eller stå still.

Vi vill att förändring går så snabbt den kan. Därför är omfattningen olika, för människor är olika. Så vare sig det handlar om ett par tre samtal eller återkommande samtal under en viss period finns vi där. Vi vill bidra allt vi kan för att du ska fortsätta bidra där du är!

Vägledande samtal

Samtalen för att öka förutsättningar att hantera situationer. Det kan t ex handla om förändringar, hantera nya 
förutsättningar, förhållningssätt, vägval i yrkeslivet, framtidsfrågor, utveckla kommunikationen, karriärfrågor. Ja, allt där ett bollplank, rådgivare, en engagerad och erfaren vägledare i yrkeslivets möjligheter, fallgropar och potential kan ge dig sikte på vägen.

Karriärvägledning

Att komma vidare, men inte veta vart. Eller hur. Pusselbitarna är ofta många. Ambition, karriärstil, värderingar, livsstil, ekonomi, kompetenser- formella och förvärvade etc. Det kan vara bra att vara två när bitarna ska synas och värderas. Kanske har du fastnat, kanske behöver du tänka om, tänka nytt. Samtalen följer en modell där vi stegvis går framåt. Samtidigt kan vi vara innovativa och anpassa oss efter just dina behov.

Skräddarsydda utvecklingsinsatser för dig och din grupp.

När det finns behov av utveckling för individer och grupper erbjuder vi för dig anpassade insatser. Det kan handla om att få förståelse för ungas förväntningar och fungerande i arbetslivet, att leda på distans, svåra samtal, vad förväntas av ledare i morgon och en mängd andra teman som bygger på vårt beteende i arbetslivet. Kontakta oss för dialog.