Rekrytering Uppsala och Stockholm

Rekrytering Uppsala Stockholm

Rekrytering Uppsala och Stockholm eller second opinion, referenstagning, tester. Vi erbjuder alla delar i ditt urval.

Vi har omfattande erfarenhet av rekrytering Uppsala och Stockholm och vad det innebär i praktiken att vara den som verkligen passar i en roll, med ett ansvar och mandat, förväntningar och förhållningssätt, i kulturen på arbetsplatser och i relation till andra. Kandidaten ska väljas men också välja. Kandidaten ska passa er och ni kandidaten.

Det kan vara svårt att rekrytera men också utmanande, ansvarsfull och roligt. Ibland är det effektivast och bäst att som arbetsgivare göra allt själv, ibland att komplettera med en blick utifrån, ibland att lägga ut delar i processen, ibland att lägga ut hela processen. Oavsett hur ni vill lägga upp det så när ni behöver oss, så vill vi ge er vårt bästa!

Vi gör inga massrekryteringar, vi har inte löpande band, vi fokuserar och gör just din rekrytering i Uppsala och Stockholm på det sätt som passar dig och din verksamhet bäst. Vi samarbetar med dig, vi interagerar. Vi är angelägna om att er nya kollega ska trivas just hos er och vara med och bida till er gemensamma framgång! Vi är angelägna om att det är en kollega som ni trivs med och som representerar er! Kontakta mig för mer information.

Hel process:

  • Från kravprofil till mål

Delar i process:

  • Feed back på annonstext
  • Second opinion, djupintervju
  • Personlighetstest, ledarprofil, säljprofil, resurs- och färdighetstester som är vetenskapliga och väl beprövade
  • Referenstagning
  • Bollplank löpande under processens gång

Executive Search